Verhalen en ideeën

De Vlaamse Scholierenkoepel (kortweg gewoon 'VSK') is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen we de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.

Het bestuur

Het bijzondere aan deze organisatie is het bestuur, de RvB, zoals ze het zelf noemen. Die bestaat bijna volledig door leerlingen zelf! (Ja, je leest het goed, een organisatie bestuurt door jongeren!)

Buiten de RvB zitten er ook vaste medewerkers op het kantoor van VSK. De organisatie is vooral bezig met de stem van scholieren overal te laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken ze leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen ze de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.

Voor een organisatie die pleit voor inspraak van scholieren, is het normaal dat het bestuur bestaat uit de scholieren zelf.

Aangezien er jongeren in het bestuur van de organisatie zitten, beslissen ze ook of iemand wordt aangenomen of niet. Ze moeten namelijk ook met deze persoon kunnen samenwerken.

Vorming en Beleid

VSK helpt vooral leerlingenraden efficiënter werken en geeft ook vormingen aan leerkrachten een leerlingen die in een leerlingenraad zitten. Maar VSK is veel meer dan dat, samen met een honderdtal leerlingen wil VSK de stem van leerlingen laten klinken tot in het kabinet van de Minister van Onderwijs. Zo maken ze, elke keer een nieuwe minister wordt verkozen, een memorandum waar alle vragen van de leerlingen in staan.

De Stem van Scholieren

Zoals eerder al gezegd, maakt VSK, elke keer een nieuwe minister wordt verkozen, een memorandum waar alle vragen van de leerlingen in staan. Zo weet de minister wat de leerlingen zelf eigenlijk vinden en willen in het onderwijs van vandaag.

Het voorstel aan de minister was altijd al een boekje, papieren versie, geweest. Maar dat was wat ouderwets, vonden de huidige scholieren. De huidige scholieren vonden een moderne website een veel beter idee. Dit aangezien je geen papier verspilt en je kan er makkelijker dingen in opzoeken. Je kan het ook makkelijker delen op social media.

Als je pleit voor nieuwere technologie op school ga je niet met een boekje van papier afkomen hé.

De naam

Aangezien de meerderheid van scholieren zelf nog niet mag gaan stemmen voor de verkiezingen kan VSK via deze weg toch de stem van scholieren laten weerklinken tot bij de nieuwe Minister van Onderwijs. Zo hebben ze toch via een omweg inspraak in het 'grote mensen' beleid.

Je kan de nieuwe website bekijken op www.stemvanscholieren.be.